BUSINESS PROCESS MANAGEMENT

MWARE
BUSINESS PROCESS MANAGEMENT

Mware BPM ajută la a facilita automatizarea și monitorizarea proceselor de lucru și nu numai —furnizăm soluții optime de modelare și automatizare.

CERE O OFERTA
MWARE BUSINESS PROCESS MANAGEMENT

Mware BMP

Mware BMP este un produs care se concentrează pe identificarea, analiza, proiectarea, implementarea, monitorizarea și îmbunătățirea proceselor operaționale într-o organizație, asigurând controlul și transparența necesare pentru a lua decizii informate și pentru adaptarea rapidă la schimbările de pe piață. Mware BPM include și aspecte legate de strategie, guvernanță, cultură organizațională și implicarea angajaților în procesele de îmbunătățire continuă.

Astfel, Mware BPM nu numai că sporește performanța proceselor operaționale, aducând optimizări și eficientizând costurile și timpii de livrare, dar este și un factor crucial în aducerea de optimizări continue și inovații în cadrul organizației.

Automatizare avansată a fluxurilor de lucru

Automatizare avansată a fluxurilor de lucru

Mware BPM asigură o automatizare completă, fără întreruperi a proceselor operaționale într-o organizație, garantând eficiență și adaptabilitate la nevoile unice ale fiecărei organizații. Interfața vizuală intuitivă ajută la proiectarea și gestionarea rapidă a fluxurilor de lucru complexe. În plus, produsul nostru oferă posibilitatea definirii condițiilor și regulilor pentru executarea activităților într-o ordine specificată, asigurându-se astfel desfășurarea eficientă a proceselor.

Personalizare dinamică

Personalizare dinamică

Mware BPM oferă control excepțional asupra gestionării fluxului de lucru prin intermediul unei interfețe de administrare ușor de utilizat pentru configurarea fluxurilor de lucru. Pune la dispoziție opțiuni flexibile de personalizare, cum ar fi activități umane sau automate, repetabile sau unice, obligatorii sau opționale, stabilirea de termene limită, delegarea sarcinilor, definirea tipului de document și permisiuni de editare specifice etapei, pentru a adapta sistemul la cerințele dumneavoastră operaționale.

Monitorizarea cazului

Monitorizarea cazului

Gestionați și monitorizați eficient cazurile și procesele interne cu un motor unificat de orchestrare, execuție și monitorizare, bazat pe evenimente. Aceste evenimente, activate manual de utilizatori, pot iniția activități specifice pentru execuție manuală sau automată pe baza unor reguli predefinite. Platforma noastră îmbunătățește productivitatea oferind o vizualizare simplificată a tuturor activităților unui caz, accesând toate sarcinile și procesele curente printr-o interfață unică integrată.

Integrare dinamică cu fluxul de documente

Integrare dinamică cu fluxul de documente

Sistemul nostru permite integrarea automată cu alte sisteme existente, cum ar fi componente de stocare și gestionare electronică a documentelor, oferind distribuirea ad-hoc a documentelor asociate cazului și monitorizarea în timp real a procesului, ținându-vă la curent la fiecare pas. Sistemul asigură accesul securizat la aceste documente, cu drepturi de vizualizare și editare limitate la utilizatorii cu privilegii de acces corespunzătoare.

BUSINESS PROCESS MANAGEMENT

Mware Bmp
Beneficii

Agilitate sporită
 • Flexibilitatea de a modifica procesele cu costuri minime.

 • Adaptarea proceselor pentru a se alinia cu nevoile și obiectivele viitoare ale organizației.

 • Îmbunătățirea colaborării și coordonării între diferitele agenții și departamente (guvernamentale).

Eficiență și productivitate

 • Optimizarea și standardizarea fluxurilor de lucru.

 • Eliminarea blocajelor și a etapelor ineficiente în procesele operaționale.

 • Îmbunătățește productivitatea angajaților prin automatizarea unor elemente repetitive și procesări paralele.

 • Optimizarea alocării resurselor și reducerea costurilor.

Securitate și transparență

 • Securitate sporită pentru schimburile electronice de date, informații și documente.

 • Oferă vizibilitate clară asupra fluxurilor de lucru și a stării proceselor.

 • Reducerea birocrației și eliminarea redundanțelor în procesele administrative

 • Auditarea activităților pentru asigurarea transparenței activităților organizației.

BUSINESS PROCESS MANAGEMENT
Mware BPM
Feedback de la clienții noștri

Mware a fost și este un partener competent și implicat, reușind cu ajutorul lor informatizarea completă a fluxurilor de business, îmbunătățind astfel substanțial eficiența operațională a instituției. În acest moment, informația este trasabilă, procesele sunt monitorizate și eficientizate, eliminând etapele redundante și automatizând elementele repetitive. Sistemul optimizează procesele colaborative și de comunicare pentru a aloca timpul și expertiza angajaților necesare îndeplinirii misiunii instituției noastre.

Consiliul Concurenței

mai multe