ecosistemul

mware

Bine ai venit în ecosistemul MWARE, alimentat de parteneri valoroși, clienți excepționali si colaborări academice solide, un ecosistem dinamic, versatil și de succes din care ești invitat să faci parte.

Clienti Mware

Ministerul Public

Ministerul Public este parte componentă a autorității judecătorești, iar atribuțiile sale sunt prevăzute în Constituția României, republicată, în Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, cu modificările și completările ulterioare, precum și în alte acte normative.Ministerul Public își exercită atribuțiile prin procurori constituiți în parchete, în condițiile legii.

https://www.facebook.com/piccj.oficial/about_details?locale=ro_RO
Consiliul Concurenței

Consiliul Concurenței este singura autoritate responsabilă cu aplicarea regulilor de concurență, având ca principală misiune protejarea consumatorilor de practicile ce pot distorsiona funcționarea pieței libere.Activitatea Consiliului Concurenței se desfășoară pe două componente: una preventivă, de monitorizare și supraveghere a piețelor, și una corectivă, de sancționare a abaterilor de la un comportament concurențial normal. (https://www.consiliulconcurentei.ro/)

www.consiliulconcurentei.ro
Serviciul Român de Informații

Misiunea Serviciului Român de informații constă în protejarea valorilor democratice şi promovarea intereselor naţionale ale României şi ale aliaţilor săi pentru realizarea securităţii naţionale, asigurarea respectării drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi apărarea statului de drept.

www.sri.ro
Ministerul MUNCII SI SOLIDARITATII SOCIALE

Misiunea Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție (ANPDCA) este de a proteja și promova drepturile copiilor din România.

Misiunea Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție (ANPDCA) constă în asigurarea și protejarea drepturilor copiilor din România, cu accent pe promovarea interesului superior al copilului în toate deciziile care îi privesc. ANPDCA se angajează să monitorizeze și să implementeze politicile și legile referitoare la protecția copilului, să sprijine familiile și să oferecopiilor un mediu sigur și propice dezvoltării lor armonioase. Prin intermediul colaborării cu diverse instituții și organizații, ANPDCA urmărește să creeze un mediu propice pentru creșterea și educarea copiilor, să prevină situațiile de risc, precum și să faciliteze adopțiile pentru copiii care au nevoie de familii iubitoare. Misiunea lor vizează construirea unui viitor mai bun și mai sigur pentru copiii din România

copii.gov.ro
Ministerul Afacerilor Interne

Ministerului Afacerilor Interne coordonează la nivel naţional activităţile de prevenire şi gestionare a situaţiilor de urgenţă, asigurarea şi coordonarea resurselor umane, materiale, financiare şi de altă natură necesare restabilirii stării de normalitate, inclusiv activităţile pentru acordarea primului-ajutor calificat şi asistenţa medicală de urgenţă, în cadrul unităţilor şi compartimentelor de primire a urgenţelor, până la internarea în spital.Departamentul coordoneaza operational serviciile de ambulanta judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, UPU/CPU, precum si serviciile publice Salvamont.

www.mai.gov.ro
inspectoratul General pentru
Imigrari

Inspectoratul General pentru Imigrări este organizat și funcționează ca structură de specialitate a administrației publice centrale, instituție publică cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Afacerilor Interne în bază Legii nr.118/2012 privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.18/2012 pentru modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Administrației și Internelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 461 din 9 iulie 2012.

Înființat prin reorganizarea Oficiului Român pentru Imigrări, Inspectoratul General pentru Imigrări își exercită atribuțiile ce îi sunt date prin lege pentru implementarea politicilor Românieiîn domeniile migrației, azilului și integrării străinilor, precum și a legislației relevante în aceste domenii.

igi.mai.gov.ro
Primria Fagaras

Primăria Făgăraș, cu o istorie și tradiție care îmbină armonios modernul și patrimoniul cultural, este un hub de inovație în dezvoltarea orașului din inima Transilvaniei. Prin administrarea eficientă a infrastructurii, promovarea bogăției culturale și a turismului local, dar și prin sprijinirea comunității de afaceri, această administrație locală s-a impus ca un pilon al progresului.

primaria-fagaras.ro
Ministerul Afacerilor Externe

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) este instituția cheie a guvernului român responsabilă pentru gestionarea relațiilor diplomatice și a politicii externe a țării. Cu o misiune complexă, MAE promovează interesele naționale și se asigură că România este bine reprezentată pe scena internațională. Acesta negociază acorduri bilaterale și multilaterale, reprezintă țara în cadrulorganizațiilor internaționale, și acordă asistență consulară cetățenilor români în străinătate. De asemenea, MAE desfășoară activități de promovare a culturii și valorilor românești în lume și sprijină exportul, investițiile și turismul românesc.

www.mae.ro
Arhivele Nationale

Arhivele Naționale ale României (ANR) reprezintă instituția de stat responsabilă cu colectarea, conservarea, catalogarea și punerea la dispoziție a documentelor și informațiilor de importanță națională sau locală pentru studierea istoriei, culturii și administrării teritoriului românesc. ANR gestionează o vastă colecție de documente, incluzând acte oficiale, manuscrise, hărți, fotografii și alte materiale care acoperă o gamă largă de domenii, oferind cercetătorilor, studenților și publicului larg acces la informații esențiale pentru înțelegerea și documentarea istoriei și patrimoniului cultural al României.

arhivelenationale.ro
Nuclearlectrica

Nuclearelectrica este una dintre cele mai importante companii energetice din România, recunoscută pentru expertiza sa în producția și furnizarea de energie electrică nucleară prin centrala sa de la Cernavodă. Având un rol crucial în asigurarea securității și stabilității energetice a țării, Nuclearelectrica a desfășurat proiecte semnificative în colaborare cu parteneri de prestigiu din industria nucleară, concentrându-se pe inovare și extinderea capacităților nucleare. Prin aceste parteneriate, compania a contribuit la dezvoltarea și modernizarea infrastructurii energetice, aducând tehnologii avansate și experiență relevantă în îmbunătățirea operațiunilor centralei și în susținerea securității energetice a României.

www.nuclearelectrica.ro
Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rural

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale coordonează politici și programe pentru dezvoltarea durabilă a agriculturii și a comunităților rurale din România. Principalele sale obiective includ sprijinirea fermierilor, modernizarea infrastructurii și promovarea practicilor agricole sustenabile pentru o creștere economică echilibrată în mediul rural. Totodată, promovează și implementează programe și măsuri pentru protecția mediului și conservarea resurselor naturale, având un impact semnificativ asupra dezvoltării sustenabile a mediului rural din țară.

www.madr.ro
Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) este instituția guvernamentală din România responsabilă de gestionarea politicilor și programelor de ocupare a forței demuncă. ANOFM oferă servicii de consiliere profesională, mediere în găsirea locurilor de muncă și programe de formare pentru persoanele în căutarea unui loc de muncă, având scopul de a facilita integrarea acestora pe piața muncii și de a reduce șomajul.

www.anofm.ro
Autoritatea de Supraveghere Financiara

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) este entitatea responsabilă cu reglementarea și supravegherea piețelor financiare din România. ASF monitorizează activitățile companiilor de asigurări, fonduri de pensii și alte entități financiare, protejând interesele investitorilor și asigurând transparența și stabilitatea piețelor financiare. Este un organism de reglementare crucial pentru buna funcționare și integritatea sistemului financiar din țară.

www.asfromania.ro
Telekom Romania

Telekom Romania este unul dintre liderii pieței de comunicații din România, oferind servicii complete de telecomunicații: telefonie mobilă și fixă, internet și televiziune. Cu o infrastructură extinsă și tehnologii inovatoare, Telekom oferă soluții integrate pentru clienții rezidențiali și business. Compania investește constant în tehnologie pentru a aduce servicii moderne și performante, adaptate cerințelor individuale și de business ale clienților săi.

mobile.telekom.ro
Banca Nationala a Romaniei

Banca Națională a României (BNR) este instituția responsabilă cu politica monetară și supervizarea sistemului financiar din țară. BNR reglementează băncile comerciale și emite moneda națională, având rolul de a menține stabilitatea prețurilor și a sistemului financiar. Ca entitate independentă, BNR urmărește asigurarea unei politici monetare echilibrate pentru a susține creșterea economică și pentru a proteja interesele economice ale României.

www.bnr.ro
Erste Bank

Erste Group este un important grup bancar european cu sediul central în Austria și o prezență extinsă în Europa Centrală și de Est. Erste Bank România, parte a acestei entități, oferă o gamă completă de servicii bancare pentru clienți individuali, corporații și instituții financiare. Cu accent pe inovație și soluții financiare adaptate, Erste Bank România urmărește să ofere servicii moderne și eficiente, susținând nevoile financiare diverse ale clienților săi într-un mediu bancar competitiv.

www.erstegroup.com
Ethax Limited

www.ethax.com
Kontron AG

Kontron AG este o companie de tehnologie recunoscută pentru furnizarea de soluții hardware și software inovatoare. Specializată în echipamente de calcul și comunicații pentru diverse industrii, precum telecomunicațiile, sănătatea și producția, Kontron oferă soluții personalizate adaptate nevoilor clienților. Cu un accent pe inovație și performanță, această corporație susține progresul și dezvoltarea în sectoarele industriale variate, contribuind la avansarea tehnologică și eficiența operațională.

www.kontron.ro
Raiffeisen Bank

Reiffeisen Bank este una dintre cele mai mari și importante instituții bancare din România, oferind o gamă variată de servicii financiare pentru clienți individuali, corporații și întreprinderi. Cu o prezență extinsă la nivel național, banca oferă produse bancare și servicii de calitate, inclusiv conturi curente, credite, investiții și soluții de finanțare pentru diverse nevoi. Reiffeisen Bank se concentrează pe inovație, oferind servicii bancare digitale și soluții personalizate pentru a răspunde eficient cerințelor clienților săi.

www.raiffeisen.ro
Consiliul Judetean Vaslu

Consiliul Județean Vaslui reprezintă autoritatea administrativă a județului Vaslui din România. Este responsabil cu elaborarea și implementarea politicilor locale, administrarea resurselor și infrastructurii județului. Consiliul coordonează dezvoltarea economică, proiectele de infrastructură, educația și serviciile publice pentru comunitățile din Vaslui. Prin intermediul deciziilor sale, Consiliul Județean susține inițiativele de dezvoltare durabilă și promovează interesele locuitorilor din județ, lucrând în parteneriat cu autoritățile locale și societatea civilă.

cjvs.eu
Consiliul Judetean Dolj

Consiliul Județean Dolj reprezintă organul administrativ al județului Dolj din România. Responsabilitățile sale includ gestionarea și implementarea politicilor publice la nivel local, administrarea resurselor și infrastructurii județului. Consiliul dezvoltă strategii pentru creșterea economică, investiții în infrastructură, educație și servicii publice pentru comunitățile din Dolj. Prin deciziile și acțiunile sale, Consiliul Județean Dolj contribuie la dezvoltarea durabilă și laîmbunătățirea calității vieții locuitorilor, colaborând cu autoritățile locale și societatea civilă pentru un progres echilibrat și sustenabil.

beta.cjdolj.ro
Tallium

tallium.com
Mednet International

www.mednet.com

Parteneri Mware

Kontron AG

Kontron AG este o companie de tehnologie recunoscută pentru furnizarea de soluții hardware și software inovatoare. Specializată în echipamente de calcul și comunicații pentru diverse industrii, precum telecomunicațiile, sănătatea și producția, Kontron oferă soluții personalizate adaptate nevoilor clienților. Cu un accent pe inovație și performanță, această corporație susține progresul și dezvoltarea în sectoarele industriale variate, contribuind la avansarea tehnologică și eficiența operațională.

www.kontron.ro
Entex

Compania Entex, specializată în soluții software pentru afaceri, este recunoscută pentru inovație și calitate. Echipa sa de specialiști colaborează pentru a oferi soluții digitale personalizate, redefinind paradigmele în domeniul tehnologic.

www.entex.ro
Academia de Studii Economice

ASE (Academia de Studii Economice) din București este o instituție de învățământ superior de prestigiu, focalizată pe domeniul economic și administrativ. Prin programele academice variate, oferă o educație de calitate, concentrându-se pe cercetare și colaborări internaționale.

ase.ro
Dell

Dell este o companie globală de tehnologie cunoscută pentru gama sa variată de produse hardware și servicii IT. Compania oferă laptopuri, desktopuri, servere, stocare de date, software și servicii de suport. Prin inovație și adaptabilitate, Dell furnizează soluții tehnologice pentru consumatori, întreprinderi și sectorul public.

www.dell.com/ro-ro
HP

HP (Hewlett-Packard) este o corporație globală cunoscută pentru produsele și serviciile sale tehnologice. Compania se concentrează pe producția și distribuția de laptopuri, desktopuri, imprimante, servere și echipamente IT. HP oferă soluții inovatoare pentru consumatori, întreprinderi și instituții, fiind un lider în domeniul tehnologiei.

www.hp.com/ro-ro/
Fortinet

Fortinet este o companie globală de securitate cibernetică, recunoscută pentru soluțiile sale avansate de protecție a rețelelor și datelor. Cu focus pe firewall-uri, securitatea endpoint-urilor și soluții cloud, Fortinet oferă servicii pentru a proteja organizațiile împotriva amenințărilor cibernetice.

www.fortinet.com
Accenture

Accenture este o companie globală de consultanță și tehnologie, faimoasă pentru serviciile sale inovatoare în domeniul afacerilor și tehnologiei informației. Cu expertiză în consultanță pentru strategii de afaceri, transformare digitală și dezvoltare de software, Accenture este un pionier în soluțiile digitale, lucrând cu clienți diversificați la nivel internațional.

www.accenture.com


Neural Technologies este o companie globală specializată în soluții avansate de analiză și gestionare a datelor pentru industria de comunicații. Cu experiență în analiza predictivă și automatizare, furnizează produse și servicii inovatoare, ajutând operatorii de telecomunicații să optimizeze operațiunile și să îmbunătățească experiența clienților

neuralt.com
Digital Catapult

Organizația britanică Digital Catapult se concentrează pe avansarea inovației digitale și transformarea industrială. Prin facilitarea colaborării între companii, startup-uri și instituții academice, promovează tehnologii emergente precum Internetul Lucrurilor, inteligența artificială și securitatea cibernetică. Cu programe de accelerare și expertiză tehnică, încurajează progresul tehnologiilor digitale de vârf.

www.digicatapult.org.uk
Safetech

Safetech este o companie specializată în securitate cibernetică, ce se dedică protejării viitorului digital al clienților. Misiunea lor este securizarea companiilor împotriva amenințărilor cibernetice și menținerea integrității infrastructurilor.

safetechinnovations.com
Bell
(Vodafone for SME partners)

www.vodafone.co.uk